Ciemnienie / Darkening

by Mehehe

/
 • Streaming + Download

  Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.

    30 PLN  or more

   

 • Compact Disc (CD) + Digital Album

  Women's voices, whispers, leaves, old spindles, traditional instruments and looper - Ciemnienie / Darkening revives the spirit of the rural rituals and magic, wisdom of slavic witches, nursery rhymes, mystical of summer solstices, awakening spells that has survived in rhymes, melodies, and folk songs.

  Music & lyric by Mehehe - Matuszewska & Basia Songin

  Instruments:
  Helena Matuszewska: złóbcoki (traditional mountain fidle), suka (knee-fidle), rawap (kashgar), spindles, looper, vocals
  Basia Songin: wolf bass, kankles, shamanic drum, spindles, jew’s harp, vocals

  recorded by: Jeremiasz Hendzel, Quality Studio, 08.2018-02.2019
  mixed & mastered by: Jeremiasz Hendzel
  layout: Helena Matuszewska & Basia Songin
  paintings & cards by: Czarli Bajka
  photo by: Bartek Muracki
  produced by: Helena Matuszewska & Basia Songin
  executive producer: AAUU records & Mehehe

  Includes unlimited streaming of Ciemnienie / Darkening via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.
  ... more
  ships out within 15 days

    40 PLN or more 

   

1.
2.
05:28
3.
4.
04:51
5.
6.
03:14
7.
8.
9.
02:38

credits

released March 30, 2019

Music & lyric by Mehehe - Matuszewska & Basia Songin

Helena Matuszewska: złóbcoki (traditional mountain fidle), suka (knee-fidle), rawap (kashgar), spindles, looper, vocals
Basia Songin: wolf bass, kankles, shamanic drum, spindles, jew’s harp, vocals

recorded by: Jeremiasz Hendzel, Quality Studio, 08.2018-02.2019
mixed & mastered by: Jeremiasz Hendzel
layout: Helena Matuszewska & Basia Songin
paintings & cards by: Czarli Bajka
photo by: Bartek Muracki
produced by: Helena Matuszewska & Basia Songin
executive producer: AAUU records & Mehehe

license

all rights reserved

tags

about

Mehehe Warsaw, Poland

Using their voice, traditional instruments and looper Mehehe create music inspired by rural rituals, folk magic and spells, sounds of nature and polish folk songs - intuitive, wild and feminine with strong roots and contemporary freedom. The Mehehe band was debuted in the spring of 2018 as the one of the winners of the most important ethno music festival in Poland. ... more

contact / help

Contact Mehehe

Streaming and
Download help

Shipping and returns

Track Name: NASIĘŹRZAŁ / Adder's-tongue
nasięźrzale bujne ziele

nasięźrzale rwę cię śmiele 

pięciu palcy szóstą dłonią 

niech się za mną chłopcy gonią

chłopcze miły wypij to ziele

byś mnie nie opuścił wcale 

byś do innych nie chodził 

byś mnie nigdy nie zwodził

nasięźrzale nasięźrzale
rośnij cicho i daleko
niech nie zrywa cię byle kto

nasięźrzale nasięźrzale
rośnij bujnie rośnij stale
rośnij dla tych co szukają

Dziewczyna, chcąc zjednać sobie miłość chłopca musi iść o północy tam, gdzie rośnie nasięźrzał. Zrywa go nago, obróciwszy się tyłem, żeby jej diabeł nie porwał. Wymawia przy tym zaklęcie.
<><><>
A girl, wanting to win boy's love, at midnight has to go where adder’s-tongue grows. She picks it naked, turning her back onto it so that the devil will not kidnap her, casting a spell at the same time.
Track Name: WILK / Wolf
wilku wilku
chodź do grochu
chodź do kaszy
chodź do piwa
chodź do chleba

wilku wilku
chodź do młyna
chodź do progu
chodź do sieni
chodź do izby

wilku wilku
chodź tu do mnie
chodź do mnie
chodź do mnie

Dawno temu na Podhalu, w najdłuższą noc w roku wychodzono na pole i wołano wilka, aby przyszedł na wieczerzę...

 „Miejsce, gdzie splatają się umysł i instynkty to miejsce, w którym spotykają się duchy kobiet i duchy wilków.” C.P.Estes

<><><>

A long time ago, in Podhale, in the longest night of the year, people would go out into the field and call out a wolf to come for supper ...

"A place where the mind and instincts intertwine are a place where ghosts of women and ghosts of wolves meet." C.P. Estes
Track Name: RÓŻYCA / The spell on a rose
różo różo przeklętnico czerwona różyco

idź na lasy kamienie a odejdź ode mnie

różo różo śliczny kwiecie chodź po całym świecie

nie chodź ku mnie ku domu ino wróć się ku sobie

odejdź różo od progu a kwitnij na głogu


Róża to choroba, która mogła powstać od wody, wiatru lub przeziębienia. Można ją było wyleczyć modlitwami i zaklęciami szeptanymi podczas palenia lnu nad głową chorego przez Szeptunki i Szeptunów - wiejskich uzdrowicieli.
<><><>
Rose is a disease that could have arisen from water, wind or cold. It could be healed with prayers and spells whispered while smoking flax over the head of a sick person by folk healers - Whisperers (Szeptuchy).
Track Name: WODA / Water
a idźże ty koniu wrony z siodłem do domu

nie powiadaj matce ojcu ani nikomu 

a jak wyjdzie matka stara będzie się pytać 

będzie pytać koniu wrony gdzie mój syn młody
gdzie mój syn

nie powiadaj koniu wrony żem ja utonął

a powiadaj koniu wrony żem się ożenił 

żem się ożenił

jakie były te drużbeczki w wodzie kwiateczki
jakie były starościny nad wodą trzciny 

jakie były dziewosłęby nad wodą dęby 

jakie były te starosty nad wodą mosty

jakie było to wesele woda i ziele

jaka była panna młoda w dunaju woda 

w dunaju woda

Noc Kupały jest świętem połączenia żywiołów, momentem zjednoczenia przeciwieństw. Tej nocy ład łączył się w jedno z chaosem, ogień z wodą, światło z ciemnością, piorun bijący z nieba - z ziemią, a mężczyzna z kobietą.
<><><>
Kupala Night is the elements connection feast, the moment of the opposites unity. That night, the order would integrate with chaos, fire with water, light with darkness, lightning thundering from the sky - with the earth, and a man with a woman.
Track Name: DESZCZ / Rain
do pola po polu 

do lasu za lasy

ku górom za góry 

do morza za morze

zaprzysięgam i zaklinam was 

wiatry pioruny i grady 

w imieniu mego ciała i mej duszy
abyście się oddaliły

na puste morza i rzeki 

na puste góry i lasy

abyście się oddaliły 

tam gdzie jest was potrzeba 

na suche morza i rzeki 

na suche góry i lasy


Inspiracja: zaklinanie deszczu i burzy z Beskidu Żywieckiego.
Zażegnywanie burzy uważano za zajęcie niebezpieczne, wymagające wiedzy oraz wyjątkowych sił duchowych i fizycznych. Podczas odpędzania burzy Zażegnywacze bądź Płanetnicy musieli powstrzymywać demony ciągnące chmury albo pomagać im w przenoszeniu ich poza wieś i pola uprawne. Kiedy nadciągała burza, wychodzili w pole i zażegnywali ją za pomocą tajemnych gestów lub zaklęć. Każdy zaklinacz pogody miał swoją własną formułę zaklęcia.
<><><>
Inspiration: storm and rain spells from the Żywiec Beskids.
Obviating a storm was considered a dangerous act, requiring knowledge and exceptional spiritual and physical strength. During the dispelling of the storm, Zażegnywacze or Płanetnicy (weather wizards) had to stop the demons pulling clouds or help them move the clouds out of the countryside and farmland. When the storm was approaching, they would go out into the field and avert it with secret gestures or spells. Every weather wizard had their own spell formula.
Track Name: WIATR / Wind
ej z sitem w polu chodzi
mąkę z solą nosi 

co trzy krok przystaje

i wiatr szeptem prosi

przyjdźże wietrze przyjdźże
moje dary wieźże

przyjdźże a nie gardźże

ej od zachodu idzie

od zachodu wieje 

przez pola i dalej

ej pod kaliną stała
kalinę łamała

co miała poblednąć
jeszcze zrumieniała

oj nie stój pod kaliną
będziesz moją


Aby uspokoić wiatr wynoszono na próg domu mąkę i sól. Wierzono, że jeśli wiatr je zdmuchnie to najedzony pójdzie wiać gdzie indziej. Gdy w górach zaczynał wiać Halny, niezamężna dziewczyna obchodziła budynki mieszkalne zgodnie z ruchem słońca, niosąc mąkę na sicie. Przy każdym zatrzymaniu prosiła wiatr „przyjdźże, nie gardźże”.
<><><>
In order to calm the wind down, flour and salt were brought to the threshold of the house. It was believed that if the wind blew it away, it would go somewhere else, full up. When the wind called Halny began to blow in the mountains, the unmarried girl would go around residential buildings in accordance with the movement of the sun, carrying flour on a sieve. At each stop she asked the wind "Come, don’t misprize."
Track Name: DZIEWIĘĆSIŁ / Silver Thistle
tej bylicy białej tej białej

trzy gałęzie w ogień rzuć całe

pokrzywy zielonej zielonej

trzy wiechcie w ogniu splecione

tej szałwii srebrzystej srebrzystej
trzy liście w ogień wrzuć czyste

złotego rumianku bukiecik
trzeci kwiat w ogień niech leci

ten wianek ruciany ruciany
trzy razy w ogień oddany

dziurawiec polny kropiony

po trzecim tańcu spalony

dziewięćsił jasne to ziele

trzy razy w ogień rzuć śmiele

mokrzyca rososzka jemioła
niech siłę ognia przywoła

niech się ogień pali
niech się pali 

niech się pali

Zioła wplatane w wianki oraz palone w ogniach przesilenia letniego - Noc Kupały - miały niezwykłą moc. Dziewięćsił to stara góralska nazwa rośliny solarnej. Posiada w sobie 9 uzdrowicielskich mocy, które dają człowiekowi 9 sił. Te z kolei są 9 razy silniejsze niż we wszystkich innych ziołach. W dziewięćsile znajduje się magicznie potrojony, leczniczy iloraz mocy trzech światów: nieba, ziemi i piekła.
<><><>

Herbs woven into wreaths and burnt in the summer solstice fire - Kupala Night - had remarkable power. Silver thistle is the old highlander name of the solar plant. It has 9 healing powers that give you 9 strengths. These are also 9 times stronger than in all other herbs. In the seamless carline thistle, there is a magically tripled, healing quotient of the powers of three worlds: heaven, earth and hell.
Track Name: NOC CIEMNA / Dark night
Baba Babrula trzy córki miała

jedna pasła druga przędła
trzecia kołtun zamawiała

nie moją mocą

nie twoją mocą

nie wody mocą

nie ognia mocą

nie wiatru mocą 

nie słońca mocą

korzeni mocą
barwinka mocą 

i wina mocą

i wełny mocną

tą ziemi mocą

gdy księżyca ubywało

noc ciemna noc ciemna

<>

uśnij że mi uśnij 

albo mi urośnij 

przydasz mi się przydasz

w pole wołki wygnasz

uśnij że mi uśnij
maluteńkie dzicie
gdybyś było dobre

nie lulali by cię

<>

oj lulaj lulaj oj lulaj lulaj
siwe oczka stulaj

oj siwe ocie stulisz

do mnie się przytulisz

oj lulaj lulaj oj lulaj lulaj

mała sokoliczko

oj jak ty mnie urośniesz
pójdziesz w świat daleko

Dziewczyna, Matka, Starucha. Potrójny cykl kobiecości - tak jak cykl faz księżyca, posiada jeszcze ukrytą, czwartą twarz. To nów, ciemność, cykl życia-śmierci-życia, przekształcenie.
<><><>
The Maiden, the Mother, the Crone. The triple cycle of femininity - like the cycle of the moon phases - still has a hidden, fourth face. It is a new moon, darkness, life-death-life cycle, transformation.
Track Name: MULTUPULTU
simerdoku zły chroboku 

nie siadaj tu na chłopoku

nie masz tu zimowiska
ani latawiska

idź do tego usypiska

ja nie lekarz - pan bóg lekarz

jak nie umrzesz to postękasz

kijanką trzop toporem cap

a świderkiem multu pultu multu pultu multu pultu.....


Aby zażegnać simerdok, czyli urok powodujący ból głowy znachorka stawała nad pacjentem, chwytała jego włosy, mocno w nie uderzała, a następnie świdrowała w nich palcem.
<><><>
In order to stave off the simerdok, the spell causing the headache, a folk healer would stand over the patient, grab their hair, hit it hard, and then bore a finger in it.

If you like Mehehe, you may also like: